Søger du information om Skandic & Nordic Reisemobile GmbH ‘s cookiepolitik, kan du læse mere på skandic-camping.dk/cookiepolitik

Formål

Formålet med Skandic & Nordic Reisemobile GmbH’s persondatapolitik er at forklare, hvordan vi indsamler og anvender de personoplysninger du efterlader dig, når du besøger Skandic & Nordic Reisemobile GmbH’s hjemmeside.
Kort om Skandic & Nordic Reisemobile GmbH

Denne hjemmeside ejes og drives af:
Skandic und Nordic Reisemobil GmbH
Skandinavien-Bogen 4
24983 Handewitt

Frank Niehoff
Ronni Hvid

Telefon: +49 (0) 4608 972990
Email: info@skandic-camping.de

Skandic & Nordic Reisemobile GmbH er en selvstændig forretning og er specialiseret i autocampere, campingvogne og camping-artikler.

Administrering af databeskyttelse

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte vores administrator.
Du kan kontakte vores administrator:

• På e-mail: admin@skandic-camping.de

Formålene med og retsgrundlaget for Skandic & Nordic Reisemobile GmbH’s behandling af dine personoplysninger
Skandic & Nordic Reisemobile GmbH indsamler oplysninger om brugerne og deres besøg på skandic-camping.dk på to måder:

• Ved at brugeren selv afgiver oplysninger
• Ved brug af såkaldte cookies

Såfremt der via skandic-camping.dk foretages behandling af personoplysninger, som ikke er offentligt tilgængelige, vil behandlingen ske i overensstemmelse med reglerne i databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven.
Skandic & Nordic Reisemobile GmbH indsamler kun de personoplysninger om dig, som du selv afgiver til skandic-camping.dk. Det kan fx være i følgende situationer:

• du har oprettet et skandic-camping.dk Login
• du har tilmeldt dig vores nyhedsbrev
• du afgiver oplysningerne i forbindelse med brug af andre services
• du indsender indhold (fotos, historier, figurer m.m.) til skandic-camping.dk
• du deltager i en Skandic & Nordic Reisemobile GmbH konkurrence
• du kontakter Skandic & Nordic Reisemobile GmbH med spørgsmål, ris eller ros, rapporterer fejl og sender forslag eller sender en klage
• du deltager i en undersøgelse eller foretaget research

Når du besøger skandic-camping.dk indsamler Skandic & Nordic Reisemobile GmbH via cookies information om alle besøg på hjemmesiden. Disse informationer bruger skandic-camping.dk til at forbedre din oplevelse, vurdere brugen af de enkelte elementer på Skandic & Nordic Reisemobile GmbH og til at understøtte udarbejdelse af vores fremtidig services og forbedret brugervenlighed, som du bliver præsenteret for på skandic-camping.dk.

Skandic & Nordic Reisemobile GmbH registrerer via cookies data vedrørende dine bevægelser mellem forskellige sider og funktioner på skandic-camping.dk. Disse oplysninger bliver ikke sammensat med personoplysninger, som du eventuelt selv har afgivet til Skandic & Nordic Reisemobile GmbH, med mindre du har accepteret dette, f.eks. ved at benytte skandic-camping.dk login.
skandic-camping.dk bruger analyseværktøjet Google Analytics, der bistår Skandic & Nordic Reisemobile GmbH med at indsamle statistiske oplysninger om brugen af skandic-camping.dk.

Læs mere om Skandic & Nordic Reisemobile GmbH’s cookie-politik på skandic-camping.dk/cookiepolitik/

Opbevaring af dine personoplysninger

Vi opbevarer dine personoplysninger så længe det er relevant i forhold til det formål, de blev indsamlet til. Herefter bliver de slettet.

Retten til at trække samtykke tilbage

Såfremt du har afgivet et samtykke til Skandic & Nordic Reisemobile GmbH behandling af dine personoplysninger, fx i forbindelse med din tilmelding til Skandic & Nordic Reisemobile GmbH nyhedsbrev, kan du til enhver tid trække dit samtykke tilbage.

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har der derfor først virkning fra dette tidspunkt.

Dine rettigheder

Såfremt Skandic & Nordic Reisemobile GmbH behandling af dine personoplysninger er omfattet af databeskyttelsesforordningen, har du en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.
Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os.
Kontakt ejer på info@skandic-camping.de eller admin på admin@skandic-camping.de

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.
Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.
Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.